Demobrett VariantenbrettBrett drehenVollbildBedienhinweise
A
B
C
D
E
F
G
H
8
A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8
A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7
A6 B6 C6 D6 E6 F6 G6 H6
A5 B5 C5 D5 E5 F5 G5 H5
A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4
A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1
 8 
 7  7 
 6  6 
 5  5 
 4  4 
 3  3 
 2  2 
 1  1 
A
B
C
D
E
F
G
H
  { w Kf8 c3 e2 s Kc5 c7 w}1. Kf7 Kd5! (Kc4 2.e4 gewinnt jetzt fuer Weiss, da der Koenig nicht mehr im Weg steht) 2. Kf6 Kc4! 3. e4 Kxc3 4. e5 c5 5. e6 c4 6. e7 Kd2 7. e8D